Mihail Kogalniceanu
Scoala Gimnaziala
Stema orasului
Revista scolii ”Relevator/iunie2010” si ”Relevator/decembrie2010”

Adresa şcolii:

Str. Mihail Kogălniceanu Sebeş, 515800, jud. Alba, Telefon/fax: 0258 731506

E-mail:

Pentru conţinutul saitului: scoalamk@gmail.com

Judeţul Alba

Scurt istoric

Traversat de numeroase cursuri de ape, binecuvântat cu pământ fertil, relief variat şi păduri întinse, teritoriul actualului judeţ Alba este, încă din vremurile de demult un pământ favorabil aşezării şi dezvoltării comunităţilor umane. Cele mai vechi vestigii arheologice din acest teritoriu datează din paleolitic. Spre deosebire de paleolitic, neoliticul este mult mai bogat în vestigii arheologice. Descoperirile făcute în judeţul Alba sunt dovada existenţei uneia dintre cele mai importante culturi neolitice din Transilvania, cunoscută în literatura de specialitate sub numele de ”cultura Petreşti”. La începutul secolului al doilea al erei noastre, o parte din Dacia este cucerită de imperiul Roman. Oraşul Apulum, astăzi Alba-Iulia era unul dintre cele mai cele mai importante aşezări din judeţul Alba. Ampelum, astăzi Zlatna era următorul oraş roman ca importanţă din acest teritoriu. Ridicarea şi dezvoltarea oraşului Ampelum era strâns legată de minele de aur deschise în Munţii Apuseni(Carpaţii Orientali).

După retragerea armatei şi administraţiei romane la sud de Dunăre, la începutul decadei a opta din secolul trei după Hristos, fosta provincie romană era locuită de o puternică populaţie autohtonă, atestată prin descoperiri arheologice. Actualul teritoriu al judeţului Alba era locuit în acea perioadă de o populaţie numeroasă care a dus mai departe continuitatea poporului român în secolele următoare.

Cronicile scrise şi descoperirile arheologice vorbesc despre apariţia şi dezvoltarea în sec. IX, a unei aşezări autohtone, centru economic şi politic în Transilvania. Alba-Iulia este, fără nici o îndoială, una dintre aşezările bine conturate, puternic centru economic, politic şi religios al incipientului stat român, principat cunoscut sub numele de Voivodatul de la Bălgrad . Înfrângerea Ungariei de către turci a avut ca rezultat apariţia Principatului Autonom al Transilvaniei, cu capitala la Alba-Iulia. Acesta devine astfel, pentru un secol şi jumătate, cel mai important centru politic, cultural şi umanistic a principatului, locul de întâlnire al câtorva remarcabile şi răsunătoare evenimente istorice. În 1 noiembrie 1599, Alba-Iulia este oraşul care l-a întâmpinat pe Mihai Viteazul, primul care a unit Principatele române într-un singur stat. Oraşul a devenit prima capitală a celor trei Principate Române. Tipografia domnească, atunci tiparniţa Bisericii Ortodoxe ridicată de Mihai Viteazul începând cu 1597,publica numeroase cărţi în limba română, printre care şi „Noul Testament” de la Bălgrad în 1648, „Bucoavna” în 1699 (primul abecedar din istoria educaţiei româneşti), la fel şi alte 18 tipărituri româneşti. Alba-Iulia devine cel mai important centru publicistic din Transilvania din secolul al XVII-lea. Momente decisive ale luptei sociale şi naţionale ale poporului român din secolele XVII şi XIX nu puteau să lase deoparte judeţul Alba. Capii răscoalei din 1784, Horia şi Crişan au fost încarceraţi la Alba-Iulia, cercetaţi şi apoi executaţi în mod crud la 28 februarie 1785.

Hotărârea românilor de a-şi apăra dreptul sacru la libertate îşi găseşte cea mai strălucitoare expresie într-o seria de mari şi eroice realizări, între 1848 şi 1849 având ca erou pe Avram Iancu, remarcabilă figură a revoluţiei de la 1848 din Transilvania. Sfârşitul primului război mondial (1918) a însemnat şi sfârşitul ultimului imperiu multinaţional Austro-ungar fapt care a făcut posibilă eliberarea popoarelor care au făcut parte din el. La 1 decembrie 1918, Alba-Iulia a fost locul unde a fost decisă în mod solemn şi irevocabil unirea Transilvaniei cu România, desăvârşindu-se formarea statului român modern.

sus>>>

Webdesign: prof. Mircea Popa e-mai: scoalamk@gmail.com