Mihail Kogalniceanu
Scoala Gimnaziala
Stema orasului
Acord de parteneriat pentru educatie

Adresa şcolii:

Str. Mihail Kogălniceanu Sebeş, 515800, jud. Alba, Telefon/fax: 0258 731506

E-mail:

Pentru conţinutul saitului: scoalamk@gmail.com

Calendarul inscrierilor in invatamintul primar 2015

Acte pentru burse și rechizite școlare:

1. Burse:

Metodologie privind criteriile de acordare a burselor

A) Bursă socială pe motive medicale(bolile pentru care se acordă bursa de boală se găsesc în metodologia privind criteriile de acordare a burselor)

- Bilet de ieșire din spital

- Rezultate teste medicale pentru diagnosticarea bolii

- Adeverință de luare în evidență la medicul de familie

B) Burse sociale

- Adeverință, în original cu venit NET realizat în ultimele 6 luni

- Declaraţie notarială a părinţilor că nu realizează alte venituri suplimentare în care să se facă referire şi la veniturile realizate de părinţii elevului / elevei în alte ţări, nu numai în România, cu dovezi ale veniturilor realizate de aceştia (dacă există);

- Certificat fiscal de la Primăria Sebeș că nu are datorii la bugetul local;

- Adeverinţă privind terenul agricol deţinut de familie, suprafaţa şi modul de cultivare;

- Copie a cuponului de pensie, dacă este cazul, pe ultimele trei luni;

- Copie după cuponul de şomaj, dacă este cazul, pe ultimele trei luni;

- Adeverinţă de şcolarizare a fraţilor / surorilor, în original, dacă este cazul, cu menţiunea privitoare la bursă;

- Copie ale certificatului de naştere a fratelui (fraţilor) aflaţi în întreţinere

C) Bursa de orfan

- Certificatul de deces al părintelui / părinţilor

2. Rechizite școlare

Venitul pe membru de familie nu trebie să depășească 400 lei(1/2 din salarul minim pe economie)

- Cerere rechizite

- Declarație de venit

- Model de declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venit  

- Adeverinţă de venit NET

- Copie acte de identitate părinţi sau copii aflaţi în întreţinere cu vârsta peste 14 ani

- Copie cupoane alocaţie, adeverinţă cu bursa elevilor, cupoane şomaj şi/sau alte documente privind veniturile realizate pe luna Iulie 2013

- Anchetă socială (de la Primăria Sebeș)


sus>>>


Webdesign: prof. Mircea Popa e-mail: scoalamk@gmail.com